072 3864 215

Đây là giống lúa nếp chất lượng do Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Hồng Quang chọn tạo. Qua sản xuất giống lúa Nếp Hương vụ xuân 2020 tại tỉnh Ninh Bình cho thấy, vụ này thời tiết thất thường, nhiều đợt rét trong khi lúa trỗ nhưng Nếp Hương vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. Nông dân xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh thu hoạch đạt từ 260 - 300 kg/sào (360m2), bán lúa tươi tại ruộng 7.200 đồng/kg, bình quân thu nhập 2 triệu đồng/sào, trừ chi phí sản xuất còn lãi 1 - 1,2 triệu đồng/sào. 

Tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Yên Bái... lúa Nếp Hương cũng thể hiện tính chống chịu sâu bệnh tốt, thích nghi điều kiện sinh thái địa phương, năng suất khá; đặc biệt sản phẩm lúa được doanh nghiệp bao tiêu tại ruộng với giá cao hơn lúa thường từ 500-1.000 đồng/kg, cá biệt có một số HTX ở huyện Bình Giang (Hải Dương) được thu mua với giá 7.500 - 7.800 đồng/kg. Có thể nói đây là giống lúa làm giàu cho nông dân, phù hợp với sản xuất hàng hóa chất lượng gắn với liên kết chuỗi khép kín đảm bảo an toàn thực phẩm.© 2022 Nếp Thủ Thừa Long An.