072 3864 215

  1. Thông tin bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

Với danh tiếng đã có trên thị trường và chất lượng đặc trưng được người tiêu dùng ưa chuộng của thương hiệu nếp Thủ Thừa, việc nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Thủ Thừa” được tạo lập, quản lý và quảng bá gắn liền với 02 giống lúa nếp: IR 4625 và OM 84 sẽ là cơ hội để duy trì và nâng cao chất lượng, khẳng định danh tiếng về nguồn gốc và vị thế thương hiệu đã có trên thị trường của cây nếp Thủ Thừa. Vì lẽ đó, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thủ Thừa đã nộp đơn đăng ký lên Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ để xin bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Thủ Thừa”.

Thông tin đăng ký:

Nhãn hiệu
Nhãn hiệu
Văn bằng bảo hộ
Văn bằng bảo hộ

 

Số đơn: 4-2021-34991

Ngày nộp đơn: 14/9/2021

Số văn bằng: 423084

Ngày cấp: 24/5/2022

Sản phẩm/ dịch vụ được bảo hộ

Nhóm 30: Gạo nếp.

Nhóm 31: Hạt giống lúa nếp.

Nhóm 35: Mua bán gạo nếp, hạt giống lúa nếp.

  1. Thông tin tổ chức quản lý

Chủ sở hữu: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ THỪA

Địa chỉ: Số 7 Đường Thủ Khoa Thừa, Thị trấn Thủ Thừa, Tỉnh Long An

Website: http://nepthuthua.com/

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 072 3864 215© 2022 Nếp Thủ Thừa Long An.