072 3864 215

Khu vực vùng địa lý sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Thủ Thừa” bao gồm các xã/thị trấn: thị trấn Thủ Thừa, xã Long Thạnh, xã Tân Thành, xã Long Thuận, xã Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh, xã Bình An, xã Nhị Thành, xã Mỹ An, xã Bình Thạnh, xã Mỹ Phú, xã Tân Long.

Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận Nếp Thủ Thừa
Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Thủ Thừa”


© 2022 Nếp Thủ Thừa Long An.