072 3864 215

Nếp rớt giá  mạnh do thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu. Nhiều doanh nghiệp thu mua vướng cảnh tồn kho, thiếu vốn dự trữ. Thương lái thu mua nếp bán cho doanh nghiệp cũng lâm vào cảnh thua lỗ tiền tỷ.

Giá thỏa thuận 6.100 đồng/kg nếp tươi nhưng giá thực tế thị trường  chỉ  5.300 đồng/kg. Nếu chọn phương án thu mua, họ phải thua lỗ 800 đồng/kg.

Còn chọn phương án bỏ 4 – 5 triệu đồng/ha tiền đặt cọc, bình quân một thương lái thu mua nếp ở Long An trong vụ Đông Xuân lỗ từ 500 triệu - 1 tỷ đồng.

Riêng đối với nông dân, giá nếp 5.300 đồng/kg và cộng số tiền thương lái đặt cọc đã bỏ thì bình quân giá nếp vẫn đạt mức 5.700 đồng/kg trở lên.© 2022 Nếp Thủ Thừa Long An.