072 3864 215

- Về hình thái cảm quan:

+ Đối với hạt giống lúa nếp:

TT

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chuẩn chất lượng

 

Giống IR 4625

 

1

Kích thước hạt

To dài (TB: 7 mm)

2

Màu sắc hạt

Vàng

3

Mùi

Thơm tự nhiên của nếp, không có mùi lạ, mùi mốc

4

Đặc tính ngoại quan

Hạt chắc, mẩy

 

Giống OM 84

 

1

Kích thước hạt

To dài (TB: 7,4 mm)

2

Màu sắc hạt

Vàng

3

Mùi

Thơm tự nhiên của nếp, không có mùi lạ, mùi mốc

4

Đặc tính ngoại quan

Hạt chắc, mẩy

+ Đối với gạo nếp:

TT

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chuẩn chất lượng

 

Giống IR 4625

 

1

Kích thước hạt

To dài (TB: 6 mm)

2

Màu sắc hạt

Trắng đục

3

Mùi

Thơm tự nhiên của nếp, không có mùi lạ, mùi mốc

4

Côn trùng sống và nhện nhỏ

Không có

 

Giống OM 84

 

1

Kích thước hạt

To dài (TB: 6,4 mm)

2

Màu sắc hạt

Trắng đục

3

Mùi

Thơm tự nhiên của nếp, không có mùi lạ, mùi mốc

4

Côn trùng sống và nhện nhỏ

Không có

- Về tiêu chuẩn chất lượng:

+ Đối với hạt giống lúa nếp:

Chỉ tiêu

Hạt giống siêu nguyên chủng

Hạt giống nguyên chủng

Hạt giống xác nhận 1

Hạt giống xác nhận 2

Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn

99,0

99,0

99,0

99,0

Hạt khác giống có thể phân biệt được, % số hạt, không lớn hơn

0

0,05

0,3

0,5

Hạt cỏ dại nguy hại, số hạt/ kg, không lớn hơn

0

5

10

15

Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn

80

80

80

80

Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn

13,5

13,5

13,5

13,5

+ Đối với gạo nếp:

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức chất lượng

1

Tỷ lệ tấm

%

≤ 5

2

Ẩm độ

%

≤ 14

3

Tạp chất

%

≤ 0,1

4

Thóc lẫn

Hạt

≤ 1 hạt/kg

5

Mức xát

-

Xát kỹ, tách màu© 2022 Nếp Thủ Thừa Long An.